TB tuyển thẳng của các trường HV Ngoại giao, KTQD, Y TB, ĐH Công nghệ, Khoa Luật-ĐHQG

TB tuyển thẳng của các trường HV Ngoại giao, KTQD, Y TB, ĐH Công nghệ, Khoa Luật-ĐHQG

.