Khoa Luật ĐHQG - Xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên

Khoa Luật ĐHQG - Xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên

.