Thông báo Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/04/2015 22:06 - Người đăng bài viết: admin
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt Quy chế 11); Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông chuyên (gọi tắt là Quy chế 06); Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 1841 /UBND-GD ngày 09/4/2015 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh thông báo công tác tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hạ Long như sau:
1. Về qui định tuổi: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 trường THPT chuyên  thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:
 - Hồ sơ hợp lệ;
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên;
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ Khá trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo hướng dẫn chung về công tác tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 phổ thông năm học 2015-2016 của Sở GDĐT (ban hành sau).
4. Đăng kí nguyện vọng dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển tối đa hai môn chuyên (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) nếu không trùng lịch thi;
5. Tổ chức tuyển sinh 
Gồm 2 vòng, sơ tuyển và thi tuyển. Cụ thể như sau:
5.1. Vòng 1: Sơ tuyển
5.1.1. Hình thức: Học sinh tham gia đánh giá trả lời các phiếu trắc nghiệm trên máy tính.
5.1.2. Thời gian: 02 ngày, từ 8h00 ngày 23/5/2015 đến hết ngày 24/5/2015.
5.1.3. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Hạ Long.
5.1.4. Căn cứ thực hiện sơ tuyển
a. Điểm tính cho học sinh đạt giải ở cấp trung học cơ sở về kết quả thi học sinh giỏi, tài năng (kí hiệu là A):
- Đạt giải cấp quốc gia trong các kỳ thi (thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn) do  Bộ GDĐT tổ chức; đạt giải trong các kỳ thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế: 2,0 điểm.
- Đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi (thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn) do Sở GDĐT tổ chức:
+ Đạt giải nhất: 2,0 điểm;
+ Đạt giải nhì: 1,5 điểm.
+ Đạt giải ba: 1,0 điểm.
+ Đạt giải khuyến khích: 0,5 điểm.
- Đạt giải đồng đội cấp Quốc gia; Đạt giải cá nhân: nhất (huy chương vàng), nhì (huy chương bạc), ba (huy chương đồng) trong kỳ thi văn nghệ, thể thao, thi vẽ, thi viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính cầm tay do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức: 0,5 điểm.
Học sinh đạt nhiều giải thì chọn giải cao nhất để tính điểm.
b. Điểm tính cho học sinh về kết quả xếp loại học lực cuối năm mỗi lớp (lưu ban lớp nào thì lấy năm học được lên lớp của lớp đó) cấp THCS (kí hiệu là B):
- Loại giỏi: 5,0 điểm;
- Loại khá: 4,0 điểm;
c.  Điểm tính cho học sinh về kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm mỗi lớp (lưu ban lớp nào thì lấy năm học được lên lớp của lớp đó) cấp THCS (kí hiệu là C):
- Loại  tốt: 5,0 điểm;
- Loại khá: 4,0 điểm;
d. Điểm tính cho học sinh về kết quả tốt nghiệp THCS (kí hiệu là D):
- Xếp loại giỏi: 2,0 điểm;
- Xếp loại khá: 1,0 điểm;
e.  Kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ).

Điểm sơ tuyển S là : S = A + B +C+ D
 

5.1.5. Thực hiện sơ tuyển
- Sở GDĐT giao cho Hội đồng tuyển sinh trường THPT Chuyên Hạ Long thực hiện việc sơ tuyển và báo cáo kết quả về Sở GDĐT. Những học sinh  được dự thi vòng 2 (thi tuyển) nếu đồng thời đủ các điều kiện sau:
 + Hồ sơ dự tuyển hợp lệ;
+ Điểm sơ tuyển S từ 33,0 điểm trở lên;
+ Có tham gia đánh giá chỉ số IQ và kết quả chỉ số này là đạt: (Đ).
- Việc sơ tuyển và báo cáo kết quả sơ tuyển về Sở GDĐT phải hoàn thành trước khi trường THPT Chuyên Hạ Long tiến hành việc nhập dữ liệu vào máy tính theo các yêu cầu của phần mềm quản lý thi do Sở GDĐT qui định.
5.1.6. Kinh phí sơ tuyển: Trường THPT Chuyên Hạ Long thực hiện chi kinh phí cho công tác Đề sơ tuyển, chấm và tổ chức sơ tuyển theo qui định.
5.2. Vòng 2: Thi tuyển
5.2.1. Môn thi và đề thi
a. Môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên.
- Học sinh dự tuyển sinh môn chuyên tiếng Trung Quốc dự thi 04 môn gồm 02 môn chung là Toán, Ngữ văn, môn thứ 3 là tiếng Trung Quốc và môn chuyên (tiếng Trung Quốc).
- Học sinh dự tuyển sinh môn chuyên Tin học dự thi 04 môn gồm 03 môn chung là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn Toán chuyên.
- Học sinh dự thi các môn chuyên còn lại phải dự thi 04 môn gồm 03 môn chung là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) cùng với 01 môn chuyên.
- Hai môn chung là Toán và Ngữ văn (môn không chuyên), cùng đề thi và cùng thời điểm với các trường THPT khác. Môn ngoại ngữ và các môn chuyên của trường THPT chuyên thi vào ngày tiếp theo theo lịch thi.
- Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ Chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá 03 kỹ năng: nghe, đọc, viết (bao gồm cả viết luận); môn Ngoại ngữ không chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá 02 kỹ năng đọc, viết.
5.2.2. Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi
- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
- Hệ số điểm bài thi: Môn không chuyên hệ số 1; môn chuyên: xét tuyển vàolớp chuyên hệ số 2, xét tuyển vào lớp không chuyên hệ số 1.
5.2.3.Lịch và thời gian làm bài thi
 
Ngày
thi
Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở bì đề thi Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài
11/6/2015

Sáng

Ngữ văn (không chuyên)

120 phút 7h05 7h25 7h30
  Chiều

Toán (không chuyên)

120 phút 14h05 14h25 14h30
12/6/2015 Sáng

Ngoại ngữ (không chuyên)

90 phút 7h05 7h25 7h30
  Chiều

Toán chuyên (Dành cho chuyên Toán và chuyên Tin), Ngữ văn chuyên, Tiếng Anh chuyên, Tiếng Trung Quốc chuyên, Sinh học chuyên.

150 phút 14h05 14h25 14h30
13/6/2015 Sáng

Lịch sử chuyên, Địa lí chuyên, Vật lí chuyên

150 phút 7h05 7h25 7h30

Hóa học chuyên

150 phút 7h05 7h25 7h30
5.2.4. Xét tuyển
Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.
a. Đối với lớp chuyên
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là: Tổng số điểm ba bài thi không chuyên + điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).
- Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét tuyển nguyện vọng 2.
- Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình năm học lớp 9 của môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
b. Đối với lớp không chuyên
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT vận dụng qui định tuyển sinh lớp không chuyên theo Quy chế 06 để tuyển sinh các lớp này với hình thức dịch vụ chất lượng cao như sau:
+ Chỉ xét tuyển đối với những học sinh có nguyện vọng đăng ký trong đơn;
+ Học sinh đóng học phí để được cung ứng dịch vụ chất lượng cao (mức học phí sẽ được thông báo trước khi tuyển sinh);
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi 03 môn: Ngữ văn, Toán và môn Chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1);
+ Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn; có điểm thi môn Ngoại ngữ không chuyên cao hơn.
- Giao trường THPT Chuyên Hạ Long xây dựng Đề án tuyển sinh, đề xuất mức thu học phí, báo cáo để Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh phê duyệt.
6. Trách nhiệm của các đơn vị và học sinh
6.1. Đối với Phòng GD&ĐT: Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn:
- Tổ chức cho học sinh đăng kí nguyện vọng dự thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hạ Long theo quy định của phiếu đăng kí dự thi và tạo điều kiện tối đa, đảm bảo để học sinh hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự tuyển và nộp tại trường THPT Chuyên Hạ Long theo hướng dẫn tiếp theo của Sở GD&ĐT.
- Làm thẻ dự thi cho những học sinh tham gia tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hạ Long (cả vòng 1 và vòng 2) như mẫu sau:

 
PHÒNG GD&ĐT……………..      CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ……………………..              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                           THẺ HỌC SINH
      ảnh 4x6 có
    dấu giáp lai
    của trường
                                            Dự sơ tuyển vào trường THPT
                                           Chuyên Hạ Long năm học 2015-2016
                                    Họ và tên:………………………………Nam/Nữ
                                    Ngày, tháng, năm sinh:…………………………..
                                    Nơi sinh:…………………………………………..
Chữ kí của học sinh    Học sinh trường:…………………………………
 
     

          GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                             HIỆU TRƯỞNG
                 (kí và ghi rõ họ tên)                                 (kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
6.2. Đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long
- Thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh biết điều kiện tham dự sơ tuyển và thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá năng lực trí tuệ.
- Chuẩn bị đủ phòng máy tính (có máy dự phòng) để học sinh làm bài sơ tuyển trên máy tính.
- Có kế hoạch để đảm bảo tiếp nhận Phiếu dự tuyển của học sinh và xếp phòng kịp cho việc tổ chức sơ tuyển. Đảm bảo từ 7 giờ 00 ngày 23/5/2015 phải niêm yết danh sách học sinh các phòng sơ tuyển để học sinh biết.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh để sơ tuyển, xây dựng kế hoạch sơ tuyển theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Đảm bảo có kết quả sơ tuyển trước thời gian tổ chức thi tuyển theo qui định.
- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức sơ tuyển: Bảo vệ, y tế, phục vụ, điện (liên hệ với cơ quan cung cấp điện đảm bảo cấp điện đầy đủ cho việc sơ tuyển).
6.3. Đối với học sinh tham gia Sơ tuyển vào trường THPT Chuyên Hạ Long
- Nộp Phiếu dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hạ Long đúng thời gian qui định theo hướng dẫn tiếp theo của Sở GD&ĐT.
- Xem danh sách phòng thi tại Trường THPT Chuyên Hạ Long để có mặt sơ tuyển đúng giờ.
- Xuất trình thẻ học sinh để kiểm tra trước khi vào phòng sơ tuyển và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ làm thi.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định của Hội đồng sơ tuyển và các yêu cầu dành cho thí sinh trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
- Những học sinh không qua được vòng sơ tuyển phải tự rút hồ sơ tại trường THCS và nộp về trường THPT để tham gia thi tuyển sinh vào trường THPT không chuyên theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Chủ động xem thông tin về kì thi trên trang Web của trường THPT Chuyên Hạ Long.
7. Ghi chú: Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn tiếp theo về công tác tuyển snh lớp 6 và lớp 10 phổ thông năm học 2015-2016, trong đó có nội dung về hồ sơ tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hạ Long.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, báo cáo Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi                                                        KT. GIÁM ĐỐC
- Bộ GD& ĐT;                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban GĐ Sở GD&ĐT;                                                   (Đã kí)
- Công đoàn ngành;                                                    Ngô Văn Hợi     
- Ban chỉ đạo thi;
- Các phòng, Ban, Thanh tra Sở;
- Các trường có cấp THPT;
- Lưu: VT, GDTrH.                       
                                        
             
         
               
          
 
                                                            
 
                     

 

 

 

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Chuyên Hạ Long
0333.825.333

Chuyên Hạ Long

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1072
  • Tháng hiện tại: 41565
  • Tổng lượt truy cập: 4391159

Danh mục


Tắt [X]
Tắt [X]