Cuộc thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Đăng lúc: Thứ hai - 03/07/2017 00:26 - Người đăng bài viết: admin
(click vào đây)Tải xuống nội dung và hướng dẫn 
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 1607/KH-SGD&ĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 

     Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào,  Lào - Việt Nam” năm 2017
 
 

Thực hiện Công văn số 678/CV-BTC ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” Ngành GDĐT tỉnh Quảng Ninh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần truyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia.
- Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”; chào mừng kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
- Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch.
2. Yêu cầu
- Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách tích cực, hiệu quả.
- Việc triển khai tổ chức cuộc thi phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh đều có quyền tham gia dự thi.
- Công tác lựa chọn, chấm bài dự thi viết cần phải thực sự khách quan, trung thực; qua đó lựa chọn những bài thi có kết quả tốt, xứng đáng tham gia dự thi ở các cấp cao hơn.
- Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2017” là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc và rất quan trọng. Vì vậy các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh chủ động tích cực tham gia, phấn đấu đạt kết quả và hiệu quả cao nhất; góp phần củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Ninh với một số địa phương của Lào nói riêng.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỂ LỆ, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.
2. Thể lệ dự thi: Thực hiện theo  thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2017, do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành (thể lệ và đề cương gợi ý nội dung thi viết gửi kèm Kế hoạch này).
3. Hình thức dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh được tham gia dự thi cả hai hình thức (thi trắc nghiệm và thi viết), không hạn chế số bài dự thi cụ thể:
3.1. Đối với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tham gia dự thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần, tại một số trang web được quy định trong thể lệ cuộc thi.
- Thời gian thi trắc nghiệm: Dự thi hàng tuần, bắt đầu từ ngày 02/5/2017, kết thúc ngày 22/12/2017.
- Thời gian thi mỗi tuần: Tính từ 10 giờ 00 phút thứ ba hàng tuần và kết thúc vào 09 giờ 30 phút thứ ba tuần kế tiếp.
- Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương cập nhập vào tuần cuối hàng tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Hàng quý, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải thưởng cho những người đạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần.
3.2. Đối với hình thức thi viết
3.2.1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi viết lựa chọn một hoặc nhiều nội dung trong 12 chủ đề do Ban Tổ chức cuộc thi cấp trung ương gợi ý.
3.2.2. Số lượng, thời gian và địa điểm nộp bài dự thi viết
Các đơn vị triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi ở cả hai hình thức (trắc nghiệm và thi viết); tổ chức tiếp nhận bài dự thi viết, chấm và lựa chọn mỗi đơn vị 01 bài thi viết xuất sắc nhất, gửi bài dự thi về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT để tham gia cấp tỉnh (thời gian gửi bài chậm nhất ngày 01/8/2017).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Giao Phòng Chính trị tư tưởng tổ chức phát động cuộc thi tới các đơn vị; nhận bài dự thi viết của các đơn vị; lựa chọn bài dự thi có chất lượng, tiêu biểu, xuất sắc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai cuộc thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định.
2. Các phòng GDĐT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở:
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai cuộc thi tới toàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của đơn vị mình; thu bài dự thi viết, tổ chức chấm, lựa chọn mỗi đơn vị 01 bài dự thi xuất sắc nhất và nộp bài dự thi về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT trước ngày 01/8/2017 ( căn cứ vào dấu bưu điện).
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc thi về Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT trước ngày 07/8/2017.
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” của ngành giáo dục Quảng Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- GĐ, các PGĐ; (để b/cáo)
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để t/hiện)
- Các trung tâm GDNN&GDTX;
- Lưu VT, CTTT.
 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Ngô Văn Hợi
 
                            
(click vào đây)Tải xuống nội dung và hướng dẫn 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Chuyên Hạ Long
0333.825.333

Chuyên Hạ Long

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1292
  • Tháng hiện tại: 41785
  • Tổng lượt truy cập: 4391379

Danh mục


Tắt [X]
Tắt [X]