Câu lạc bộ phát thanh

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/06/2020 21:26 - Người đăng bài viết: admin
I. Công tác tham mưu, chỉ đạo
1. Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 28 KH/ĐTN-CHL ngày 10 tháng 4 năm 2016 về việc  thực hiện Thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
Nhà trường cũng đã triển khai đến toàn bộ học sinh nội dung Kế hoạch cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục đạo đức lối sống cho Học sinh, Giáo dục Lý tưởng cách mạng đạo đức cho Học sinh qua những mẫu chuyện kể về đạo Đức bác Hồ, Các Anh hùng Liệt sĩ và các vị lão thành cách mạng ở địa phương, Giáo dục học sinh về đời sống gia đình, biết quan tâm chia sẻ với mọi người, Yêu gia đình, xóm làng, yêu quê hương đất nước…
2. Công tác phối hợp
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhà trường đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM các phường thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phạm vi và quyền hạn của đơn vị. Định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, các buổi nói chuyện, tọa đàm, sinh hoạt chính trị. Qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giúp học sinh có kiến thức và hiểu biết để cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo chống phá của các thế lực thù địch, rèn luyện khả năng không bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm văn hóa độc hại. Hằng năm thực hiện nghiêm túc công tác bàn giao đoàn viên, thanh niên, học sinh về sinh hoạt và hoạt động tại các địa phương vào các dịp hè.Các nội dung phối hợp đã được thực hiên:Phối hợp với đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động tới 100% đoàn viên, thanh niên, học sinh nhà trường chương trình "Học kỳ quân đội", .....
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh nhà trường đấy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" rèn luyện  thanh thiếu niên sống và làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện có hiệu quà các cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp”, “5 xây, 5 chống" trong đoàn viên, thanh niên; triển khai đầy đủ việc phổ biển các văn bản pháp luật mới ban hành; duy trì thực hiện chương trình "Ngày pháp luật" hàng tháng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, những người trực tiếp phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các nhà trường;
3. Công tác kiểm tra, đánh giá
Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg được nhà trường quan tâm, thực hiện dưới các hình thức:Kiểm tra theo chuyên đề;Kiểm tra lồng ghép trong các đợt thi đua theo chủ đề của năm học.
II. Kết quả đạt được
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh cho học sinh
Để đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh đạt hiệu quả thiết thực, nhà trường đã phối kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương:
a. Nội dung tuyên truyền: Tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện; tinh hoa văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh; giáo dục truyền thống lịch sử, chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của người công dân cho học sinh.
b. Các hình thức tuyên truyền: qua hệ thống loa truyền thanh, các diễn đàn, sinh hoạt tập thể, chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, treo băng zôn, khẩu hiệu; đăng tải lên hệ thống website của nhà trường, bảng tin của đơn vị... , đặc biệt tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII, chương trình hành động của đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội giúp đoàn viên thanh niên nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong thanh, thiếu niên toàn trường.
- Tổ chức các đợt học tập với những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các văn kiện; kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ trong Chương trình hành động của đơn vị. 
- Mỗi năm Đoàn TNCSHCM nhà trường đã phát thanh trên 100 tin, bài về lý tưởng cánh mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, các chuyên đề về Tuổi thơ, gương người tốt, việc tốt,... qua đó giáo dục kỹ năng sống (KNS) cho thanh thiếu niên học sinh; các tin, bài về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng với các nội dung: Pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo hành….
- Với phương châm “lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, nhà trường đã thực hiện tốt việc lồng ghép một số nội dung phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào các hoạt động của trường, lớp. Tích hợp vào các môn học chính khóa, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa, tốt đẹp của dân tộc. Phòng chống tác hại của các trò chơi trực tuyến, định hướng hành vi khi tham gia mạng xã hội; tổ chức các chuyên đề: Tuyên truyền tác hại của ma túy, HIV/AIDS, tuyên truyền Luật giao thông thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo giáo viên và học sinh.
- Nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường,nhà trườngđã tổ chức Ngày Sách Việt Nam vào tháng 4 hằng năm; tổ chức phong trào quyên tặng sách, tặng các bạn học sinh ở những vùng khó khăn; tổ chức Ngày hội đọc,... thư viện nhà trường được trang bị đa dạng các đầu sách dành cho giáo viên và học sinh.
- Kết quả triển khai:
+ 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của đơn vị được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg;
+ 100%  học sinh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1501/QĐ-TTg;
            + 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bôi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Công tác đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh
- Những năm qua, cùng với sự phát triển của xã hội, của ngành Giáo dục, nhà trường đã không ngừng thực hiện công tác đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục nói chung và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên học sinh phù hợp với từng đối tượng, cấp học.Tăng cường hoạt động giáo dục KNS cho học sinh, lồng ghép việc giáo dục KNS vào các môn học; triển khai thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh thông qua giáo dục đạo đức trong các trường THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh ” do Sở GD&ĐT phát động.
- Đổi mới hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên học sinh: Xây dưng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế, tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Theo đó đã tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập và rèn luyện với nhiều hình thức thiết thực, phong phú, phù hợp với từng cấp học.
- Thông qua các hoạt động hằng ngày, các nhà giáo, cán bộ quản lý luôn nêu cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công tác; gắn bó với học sinh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhà giáo. Giới thiệu rộng rãi thông tin website về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cán bộ, nhà giáo và học sinhnhà trường đã tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V - 2018 tại website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định để phục vụ công tác dạy và học, tại các buổi sinh hoạt lớp, giáo dục ngoại khóa. Năm 2019, nhà trường đã vinh dự được nhận giải .... về cuộc thi tìm hiểu “90 năm – vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”.
- Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường, gắn các nội dung vào hoạt động giáo dục cụ thể của đơn vị. Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sốngcho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, KNS thông qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng và thực hiện qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên với học sinh.Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp; thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường.
- Thực hiện công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp và đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên: Với mục đích giáo dục lý tưởng sống, mục đích sống và chuẩn bị hành trang vào đời cho học sinh, nhà trường luôn chú trọng công tác định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông (NPT). Chú trọng việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
- Hoạt động giáo dục KNS, các kiến thức về sức khỏe vị thành niên, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực học đường tiếp tục được quan tâm triển khai thông qua các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, các hoạt động giáo dục tích hợp trong chương trình chính khóa.
- Công tác thể dục thể thao và phát triển thể lực cho học sinh: Hoạt động dạy học môn Thể dục, giáo dục ngoại khóa Thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đã tạo sân chơi lành mạnh, điều kiện để phát triển thể lực, trí lực, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên và Công văn số 1914/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao để nâng cao thể lực và tạo không khí vui tươi vào các ngày lễ lớn trong các năm học.
3. Công tác đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động
Triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.
Để việc giáo dục tư tưởng, đạo đức được triển khai sâu rộng toàn thể thanh thiếu niên, học sinh, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đế tập hợp đông đảo học sinh tham gia.
- Tổ chức phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ vào sáng chủ nhật hàng tuần và nhân dịp kỳ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ: tham gia Lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7, thắp nến, dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố. Thăm hỏi, động viên tặng quà cho gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, con em thương binh liệt sĩ trong dịp kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm.
- Phong trào thi đua, cuộc vận động của
- Chú trọng việc xây dựng điển hình các cá nhân và tập thể, từ các phong trào thi đua, đã phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình; từ năm 2015 đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã giới thiệu  trên 20 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen, Bằng khen...
4. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh
- Phát huy vai trò quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội: Nhà trường tiếp tục xây dựng, thực hiện "Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp" từ đó định hướng tư tưởng, phẩm chất, lối sống, hành vi cùa người dạy, tăng cường mối quan hệ giữa thầy và trò, nâng cao trách nhiệm cùa người dạy với người học, tiếp tục thực hiện phòng trào thi đua "Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường cùng quản lý, giáo dục học sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục tốt trong và ngoài nhà trường.
-  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV. Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình được chú trọng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc kí cam kết phối hợp giáo dục giữa nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội đã đồng hành với nhà trường trong các lĩnh vực giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm của người học sinh đối nhà trường, gia đình và xã hội đồng thời hỗ trợ nhà trường cả về vật lực và tài lực.
5. Công tác tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh
Trong những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấpviệcđầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho quần chúng nhân dân, trong đó đối tượng thụ hưởng phần lớn là thanh thiếu niên và nhi đồng. Bên cạnh đầu tư từ ngân sách, nhà trường đã vận động và tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được 01 phòng tập, 01 nhà tập qua đó góp phần làm phong phú hon cho các giờ học Thể dục chính khóa và ngoại khóa thể dục thể thao.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” đã được lãnh đạo tỉnh, ngành Giáo dục Quảng Ninh cùng các cấp, các ngành và UBND các địa phương quan tâm, triển khai đạt được những hiệu quả nhất định, được xác định là trọng tâm trong công tác giáo dục thanh thiếu niên; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của mỗi cá nhân, tập thể.
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các địa phương và các tổ chức đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò của người đứng đầu đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại đơn vị quản lí nói riêng và  của thế hệ trẻ Quảng Ninh nói chung.
- Cơ bản các nhà trường và các tổ chức xã hội đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình đã xây dựng; đã đưa việc triển khai các nội dung của Kế hoạch trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
- Thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm đúng mức tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại đơn vị quản lí, đã nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
2. Tồn tại, hạn chế
- Việc cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg trong một số lĩnh vực cụ thể còn hình thức, chưa kịp thời, chưa đầy đủ các nội dung. Các giải pháp để duy trì, tổ chức các hoạt động ở cơ sở để triển khai Kế hoạch chưa thiết thực, chưa khả thi và thiếu sức hấp dẫn với đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh.
- Tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện việc giáo dục, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ ở một số cá nhân còn hạn chế, lúng túng, chưa rõ nét, chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên.
- Công tác kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” chưa kịp thời và chưa được triển khai đầy đủ và đồng bộ.
3. Nguyên nhân
- Một số cán bộ, giáo viênchưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong công tác xây dựng, phát triển của đơn vị.
- Công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ còn hạn chế. Chưa chú ý đúng mức tới vai trò của gia đình trong công tác giáo dục và quản lý thanh thiếu niên, học sinh.
- Thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ để thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
- Đoàn viên, thanh niên, học sinh là đối tượng nhạy bén với các thông tin, đặc biệt là những thông tin liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, do vậy, dễ bị các thế lực kích động, lợi dụng dẫn đến một bộ phận có nhận thức, hành động lệch lạc, lối sống trái với quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
IV. Phương hướng triển khai trong thời gian tiếp theo
 Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, tồn tại và hạn chế đã nêu trên, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn đổi mới của đất nước, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách, quan trọng và lâu dài cần ưu tiên các nguồn lực để thực hiện.
2. Tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác giáo dục thế hệ trẻ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhà trường trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay gắn với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh và cách thức triển khai, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức trong và ngoài nhà trường, nhất là phong trào: Xung kích, tình nguyện,...; Cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cuộc vận động “Văn minh thanh lịch là nếp sống đẹp của thanh niên Quảng Ninh”.
4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; coi trọng vai trò của gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.
V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đề nghị Sở GD&ĐT: Tham mưu với UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các cơ sở Giáo dục, các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu  của Đề án 1501/QĐ-TTg.
2. Đề nghị ngành Công an và các ban, ngành liên quan triển khai mạnh và quyết liệt trong công tác bảo vệ an ninh mạng, công tác thẩm định, xuất bản, lưu hành các ấn phẩm và kiểm duyệt nghiêm ngặt các văn hóa phẩm du nhập vào Việt Nam.
3. Ngành Văn hóa - Thể thao, Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chức năng cần có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát những hành vi vi phạm trên các trang mạng Internet.
4. Đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng và tăng cường các tin, bài, phát hành các chương trình tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống và ý thức thực hiện pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên.
Trên đây là kêt quả thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” và các giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án trong thời gian tiếp theo, trường THPT Chuyên Hạ Long trân trọng báo cáo./.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Thu Minh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Chuyên Hạ Long
0333.825.333

Chuyên Hạ Long

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3561
  • Tháng hiện tại: 111686
  • Tổng lượt truy cập: 11488811

Danh mục


Tắt [X]
Tắt [X]